IT OUTSOURCING

Společnost ZK Investment Group, s.r.o. je schopna nabídnout kompletní outsourcing servisu a správy firemních informačních a telekomunikačních technologií. Zabýváme se činnostmi od podpory uživatelů, základní údržby a servisu počítačů, správou počítačových sítí, serverů, síťových prvků, zabezpečení, zálohování až po projektování rozvoje IT infrastruktury.

Naším cílem je, aby byla zákazníkovi poskytnuta komplexní služba outsourcingu správy jeho IT a zákazník se nemusel o tyto věci již nadále starat a mohl se plně věnovat své podnikatelské činnosti.

Poskytování servisu

Tým našich specialistů řeší maximum možného servisu flexibilně pomocí vzdálené podpory a za pomoci moderních technických prostředků (šifrované zabezpečené VPN přístupy do sítí zákazníků,

TeamViewer pro podporu uživatelů apod.). Díky tomu, jsme schopni reagovat velice pružně a v případě poruchových stavů zákazník zpravidla nemusí čekat hodiny či dny na „výjezd technika“,ale pomoc mu je poskytnuta téměř obratem i mimo pracovní dobu.

Fyzické výjezdy technika k zákazníkovi, jsou samozřejmě také možné a v určitých případech nezbytné (např. hardwarové poruchy, instalace nového vybavení apod.).

Maximum servisních zásahů se, ale snažíme provádět vzdáleně, což je rychlejší i ekonomičtější. Součástí správy a servisu firemní IT je i poradenství, návrhy a projektování rozvoje a obměny IT infrastruktury.

U dodávek IT vybavení pak zákazníka nijak neomezujeme ve výběru dodavatele IT hardware, pouze si vyhrazujeme konzultaci zákazníka před nákupem, vzhledem ke kompatibilitám.

Rozsah činností

Správu serverů a datových úložišť

 • Operační systém Microsoft Windows server 2003 až 2019
 • Operační systém Linux
 • Hardwarový servis serverů
 • Správa CLOUD řešení

Správa síťových služeb

 • Mail, WWW, DSN, NTP, Proxy
 • Správa domén Active Directory, LDAP
 • FTP a ostatní souborové služby
 • Databáze MySQL, MS SQL

Správa síťové infrastruktury

 • Kompletní správa LAN/WAN
 • Projektování, návrh a montáž sítí, síťových prvků a technologií
 • Optické, metalické, bezdrátové sítě
 • Správa tiskových služeb

Síťová bezpečnost

 • VPN
 • Firewally
 • Certifikáty, elektronický podpis, šifrování dat

Servis počítačů

 • Kompletní servis hardware, čištění, výměny komponent atd.
 • Instalace a nastavení SW, zálohování atd.
 • Vzdálená pomoc

Pravidelná údržba

Pod pojmem pravidelná údržba se rozumí poskytování servisních úkonů dle předem dohodnutého časového harmonogramu. Servis je poskytován za účelem běžné správy, zálohování, instalací software, rozvoje HW a síťové infrastruktury atd.

Službu pravidelného servisu si může individuálně zákazník sjednat a není pevně určena stanoveným počtem servisních hodin, což je značně neoperativní, ale potřebným rozsahem činností. Např. běžnou údržbu pracovních stanic, serverů, síťových služeb a prvků. Vhodně lze kombinovat služby a úkony prováděné lokálně u zákazníka technikem naší společnosti a služby a úkony prováděné vzdáleně.

Servisní úkony jsou poskytovány jak v běžné pracovní době, tak i mimo ní, což je výhodné vzhledem k nenarušování provozu zákazníka. Záleží na konkrétních požadavcích a dohodě se zákazníkem.

Službu pravidelné údržby lze libovolně rozvrhnout. V případě lokálního servisu u zákazníka lze určit počet a harmonogram servisních výjezdů technika k zákazníkovi. Standardní je provádění pravidelného servisu 1x až 2x měsíčně.

Během provádění pravidelné údržby jsou možné výpadky v rámci síťové infrastruktury zákazníka, případně je nutná fyzická přítomnost u jednotlivých pracovních stanic, serverů, síťových prvků apod.

Z těchto důvodů je vhodné část údržby směřovat mimo pracovní hodiny. Pokud charakter prací neumožní tyto provádět vzdálenou správou, bude se zákazníkem dohodnut způsob zajištění přístupu ke spravovaným zařízením a technickému vybavení. Tato záležitost je řešena individuálně.

Vzdálená správa

Pod pojmem vzdálená správa se rozumí vzdálený přístup technika do počítačové sítě zákazníka přes internet a to pomocí vysoce zabezpečené VPN a terminálových služeb, přes aplikaci TeamViewer pro poskytování vzdálené pomoci, či jiným obdobným způsobem.

Většinu jednodušších servisních úkonů není většinou nutné řešit s fyzickou přítomností technika u zákazníka, ale lze je řešit přes vzdálenou správu, což zákazníkovi přináší zejména snížení nákladů za výjezdy technika a rychlejší reakční dobu na řešení problémů a požadavků.

Licenční odpovědnost

Vlastníkem licencí k software (apod.) je vždy zákazník. Veškeré instalace prováděné servisními techniky jsou provedeny na základě zákazníkem dodaných instalačních médií a aktivačních/licenčních kódů.

V rámci outsourcingu servisu a správy IT je zákazník upozorněn na licenční nesrovnalosti, případně je mu navrženo optimální řešení pro sjednání licenčního souladu, nicméně konečné rozhodnutí a odpovědnost nese zákazník. Společnost ZK Investment Group, s.r.o. nemůže nést jakoukoli odpovědnost za licence k softwaru zákazníka.

Sazba - specializované servisní práce

V pracovní době – 750 Kč /hod 
(v pracovní dny 8:00 – 16:00 hod.)

Mimo pracovní dobu – 950 Kč /hod
(v pracovní dny 16:00 – 20:00 hod.)

Mimo pracovní dobu – noční – 1490 Kč /hod
(v pracovní dny 20:00 – 8:00 hod.)

Expresní výjezd 4H – 890 Kč
(garantovaná doba výjezdu technika k zákazníkovi do 4hod. od objednání – jednorázová cena za výjezd)

Expresní výjezd 2H – 1890 Kč
(garantovaná doba výjezdu technika k zákazníkovi do 2hod. od objednání – jednorázová cena za výjezd)

Dopravné –  10 Kč /km

Všechny uvedené ceny prací jsou v Kč za hodinu bez DPH